Фото - Україна, XVII ст. мапи

 
Україна, XVII ст. мапи
Украина

1 2 3


4000 x 4155
1613 Gerritsz / Blaeu: Magni Ducatus Lithuaniae.

1613 рік, Мапу було викарбувано Гесселем Герритсем (голландский гравер, картограф) за дорученням князя Хриштофора Миколи Радзивілла (військовий і державний діяч Великого князівства Литовського). Вперше опубліковав 1613 р.

2746 x 6144
1613 Map of Dniepr River, Blaeu

1613 Map of Dniepr River, Hessel Gerritsz, Willem Janszoon Blaeu. Amsterdam

1600 x 973
Europe, Asia and Africa / London, 1600 ca (1635)

Europe, Asia and Africa / London, 1600 ca (1635) https://www.raremaps.com/gallery/detail/49035/europe-asia-and-africa-pagitt

3678 x 3065
1645 Polonia Regnum et Silesia Ducatus, Joan Blaeu

1645 Polonia Regnum et Silesia Ducatus, Joan Blaeu

2608 x 2040
1647 Typus Generalis Ukraina

1647 Typus Generalis Ukraina

6674 x 5244
1648 Боплан. Генеральна карта України.

Одна з перших мап західноєвропейської картографії, присвячена спеціально Україні, в якій назву «Україна» вперше вжито для означення всієї української території «від Московії до Трансільванії».

3000 x 2357
Генеральна мапа України Боплана, 1648

Delineatio generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina : cum adjacentibus provinciis / bono publico erecta per Guilhelmum le Vasseur de Beauplan, S. R. M'tis architectum militarem et capitaneum ; sculpt. Guilhelmus Hondius fecit, Gedani, 1648. Beauplan, G

5500 x 4615
Ukraine. Pokutia. Beuaplan 1648

Покуття на мапі Боплана, 1648 рік

5500 x 4277
Покуття на мапі Боплана, 1648 рік

Ukraine. Camporum Desertorum. Beauplan 1648

2500 x 2088
Magni Ducatus Lithuaniae, Matthäus Merian (Amsterd

Зменшена карта Литви у версії Маттеуса Меріана 1650 р. Карта зберігає весь обсяг інформації, який можна віднайти на оригінальній карті Радзивіла. На зображенні північ – праворуч, а південь – ліворуч.

4000 x 2149
1657 Totius Regni HUNGARIAE

У 1657 р. в Амстердамі, видається одна із ранніх карт Угорщини "Totius Regni Hungariae..." Клааса Янсзона Вісхера (Claes Jansz Visscher). Мапа була видана вже після смерті автора, його сином Ніколасом. Мапа охоплює Центральну, Південно-Західну і Західну Україну. Дану карту брали за основу багато картографів, що допомогло зберегти контури України на численних версіях карт Угорщини. Ця мапа має прямий зв'язок з Картою Радзивіла: за аналогією з нею, центральноукраїнські землі позначені там як «Східна Волинь, яку називали також Україною і Низом» (Volynia ulteririor, quae tum Vkraina tum Nis ab altis vocitatur), хоча щодо Угорщини Україна беззаперечний верх. На мапі позначено Поділля [Podolia].

2280 x 1700
Couronne de Pologne. Pierre Duval, 1660

П’єр Дюваль, Королівства Півночі і в основному володіння корони Польщі, Париж, 1660 / Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne, Pierre Duval, 1660

2500 x 1943
Tractus Borysthenis vulgo Dniepr et Niepr Dicti (1662)

Tractus Borysthenis vulgo
Dniepr et Niepr Dicti, à Kiovia
ufque ad Bouzin
Willem Blaeu (Amsterdam, 1662)

У 1639 р. Боплан проводив детальну топографічну зйомку течії Дніпра та смуги прилеглої території. Вперше його карти Дніпра “Tractus Borysthenis” були анонімно публіковані у 1662 р. в Амстердамі на 3 аркушах у 2-му томі латинського видання атласу голландського картографа Йогана Блау “Atlas Maior”.

8300 x 5979
Частина України, Київське воєводство

Частина України, Київське воєводство
Atlas Van der Hagen - UKRAINAE PARS, QUA KIOVIA PALATINATUS Vulgo dicitur, Per Guilhelmum Le Vaseur de Beauplan, 1662

3000 x 2542
Українські землі - Поділля, 1660, Covens & Mortie.

Мапа Ковенсом створена на базі карти Боплана.

2400 x 2038
1661 Ukrainae pars quae Kiovia Palatinatus

Мапа України, Ukrainae pars, quae Kiovia Palatinatus vulgo dicitur (частина України, що зветься Київським воєводством)
Ukrainae Pars quae Kiovia Palatinatus vulgo dicitur. Per Guilhelmum le Vasseur de Beauplan… Joh.Blaeu exc. - Amsterdam: 1660?

4000 x 3111
1663 Estats De La Couronne De Pologne

1655 р. Нікола Сансон видає мапу «Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655" ("Карта Польського королівства..."). Мапа видана в Парижі. Відрізняється деталізацією.Створена мапа на основі карти Ґійома Боплана. На мапі зазначено назву Україна [Ukraine] саме так, як її використовував Ґійом Левассер де Боплан. Назва [Ukraine] накладається на назву [Volynie], охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря). У добре декорованому картуші позначені назви українських воєводств у поєднанні з назвою Литовське князівство [Duches De Lithuanie]. Серед українських земель позначено: Чорну Русь [Russie Noire]; Поділля [Podolie]; Волинь [Volynie], яка займає Правобережжя і Лівобережжя. В 1663 р. Нікола Сансон перевидає "Карту Польського королівства".

4000 x 2742
1665 рік Волинь, частина Великої карти України

1665 Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc; tire de la Grande Carte d'Ukraine (Нікола Сансон)

1 2 3